För leverantörer

Inom Peabkoncernen och Peab Grundläggning jobbar vi ständigt med att förbättra och effektivisera vår verksamhet. Som ett led i detta arbete arbetar vi nu med införandet av elektroniska fakturor, s.k. e-faktura.

Pappersfakturor skickas till:
Peab Grundläggning AB
Box 1282
262 24 Ängelholm 

Märkning på fakturan:

På fakturan ska det framgå vem som gjort beställning samt en referens bestående av 11 siffror. Referensen består av konto samt kostnadsbärare (projektnummer) för varan eller tjänsten. KKKK-790KKKK. Läs mer om fakturamärkning.

Vårt organisationsnummer:
556154-7364

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger