Certifierade grundläggare

Peab Grundläggning är först i Sverige med certifierade grundläggare enligt branschorganisationen Svensk GrundläggningSP SITAC utfärdar och administrerar certifieringsprocessen.


Varför certifiering?

Peab Grundläggning har drivit certifieringsprocessen i samarbete med Svensk Grundläggning som är branschorganisation för kunder, beställare, utförare, konsulter och leverantörer verksamma inom grundläggningsarbeten i Sverige.

Genom personcertifieringen skapas medvetenhet, yrkesstolthet och kvalitetssäkring hos den enskilde medarbetaren. Tanken är att främja god etik, hög standard på utförandekompetens, god dokumentation, säkerhet och utbildning.

Certifieringen tydliggör kompetenskraven för yrkespersoner i grundläggningsbranschen och höjer kompetensnivån i utförandeskedet.

Avsikten med certifieringsprocessen är att både utförare och beställare ska eftersträva en certifiering. Det höjer kvaliteten för entreprenadprojektens alla parter.

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger