Grundskolan

En grundkurs i säkert byggande

Det som inte syns när allt är klart i ett projekt är det som kan ställa till mest besvär om det inte är rätt gjort. Vi talar såklart om grunden, den viktigaste delen av en idrottsarena, en bro, ett shoppingcenter eller ett spår. Är inte grunden ordentligt gjord syns effekterna ganska snart. Och de är dyra att åtgärda.

Att bygga en stabil grund kräver geoteknisk exeprtis, hög kompetens, erfarenhet, tillgång till olika slags tekniker och maskiner. I Grundskolan får du lära dig några grundläggande fakta om vad du måste tänka på innan du börjar bygga.

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger