Hos oss är du viktig

Att jobba med grundläggning är något för dig som gillar att känna att det du gör verkligen är viktigt.

Vi jobbar ofta i stora och avancerade samhällsprojekt som som innebär förbättringar i många människors liv - det kan vara nya järnvägar, broar, shoppingcenter, flerfamiljshus eller industriområden för att nämna några exempel. Men vi jobbar också i små projekt som gör stor personlig skillnad och glädje för några få.

Grundläggning innebär både stora ingrepp och precision - därför är det så viktigt att vi kan samarbeta och lita på att var och en tar ansvar för sin del. Då betyder gemenskap och god stämning allt.

Därför blir du aldrig en kugge i ett maskineri, utbytbar mot vem som helst, hos oss. Din kunskap, erfarenhet och bedömning räknas.

Kanske har du redan flera års erfarenhet av grundläggning och vill arbeta just hos oss. Kanske är du ung, har en grundläggande byggutbildning eller är högskoleingenjör.

Du vill absolut jobba någonstans där ingen dag är den andra lik, där alla projekt har sina särskilda förutsättningar, där det är god stämning, bra villkor och där det förs en långsiktig personalpolitik.

Välkommen till Peab Grundläggning.

Kai Tamminen
Verkställande Direktör

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger