Peab Hälsa & Fritid

Peab Hälsa & Fritid är en del av Peabs hälsofrämjande arbete och en del i personalarbetet. Vi arbetar för att våra medarbetare ska trivas och må bra, för att på det sättet kunna utvecklas och prestera.

Bra hälsa och välmående är en förutsättning för ett starkt företag och mår medarbetarna bra återspeglas det på ett positivt sätt i arbetet.

Engagemanget hos medarbetarna är avgörande i detta arbete och vi uppmuntrar lokala initiativ till aktiviteter som hjälper till att skapa hälsa, trivsel och gemenskap.

Inom Peab Grundläggning finns ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter som t ex massagebidrag, träningskort, sluta röka-bidrag.

Du som är anställd hittar mer information om Peab Hälsa & Fritid på Planket under Hälsoportalen.

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger