Peab är JUPP

Allt arbete inom Peab Grundläggning genomsyras av Peabkoncernens gemensamma värdering JUPP - Jordnära, Utvecklande, Pålitliga och Personliga.

Jordnära

Vi arbetar nära kunden.

Utvecklande

Peab Grundläggning ska ligga i framkant i utveckling av produkter och tjänster med miljön i fokus.

Personliga

Närheten mellan beslut och verklighet gör att Peab Grundläggnings medarbetare får ta ett stort personligt ansvar och därmed blir beslutsvägarna korta.

Pålitliga

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar oss.

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger