Miljö och kvalitet

I Peab har vi sedan lång tid tillbaka arbetat med att minska den negativa miljöpåverkan som förknippas med bygg- och anläggningsbranschen.

Vårt miljöarbete

Genom att utveckla våra produkter och konstruktioner, planera strategiskt och utbilda våra medarbetare ska Peab Grundläggning minska användandet av råvaror, avfall, miljö- och hälsofarliga ämnen samt transporter.

Vårt kvalitetsarbete

För att säkerställa att vi levererar material med rätt kvalitet har Peab Grundläggning under 2011 CE-märkt den egna tillverkningen av betongpålar. I övrigt använder vi oss av kontrollerade och typgodkända produkter.

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger