Vi gör den viktiga grunden

Peab Grundläggning är ett av Sveriges största grundläggningsföretag. Vi grundlägger för alla typer av byggprojekt och infrastruktur med moderna metoder och tekniker, som omfattar alla typer av mark som finns i Sverige och Skandinavien.

Att vara grundläggare är viktigt och upplevs samtidigt tekniskt komplicerat. Det är avgörande att i varje enskilt projekt bedöma förutsättningarna för en stabil grund som ska bära ett byggnadsverk under många, många år. Det kräver kompetens, erfarenhet, undersökningar, beräkningar och tillgång till flera olika metoder.

Allt det erbjuder vi inom Peab Grundläggning dagligen till våra kunder. Vi utför professionella och välplanerade projekt inom spontning, pålning, borrning, jetinjektering, injektering, grundförstärkning och grundläggning med borrplintar.

Vår erfarna och kunniga personal engagerar sig i Kai Tamminenhela produktionskedjan, från egna geotekniska lösningar till väl genomförda entreprenaduppdrag som gör att våra kunder gärna återkommer.

Vi är stolta över att vara en del i byggprocessen, ofta är vi allra först på plats. Så skapar vi stabila grunder att bygga vidare på.

Välkommen du också till Peab Grundläggning.

 

Kai Tamminen
Verkställande direktör

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger