Verksamhet

Vår verksamhet täcker hela Sverige.

Vår huvudsakliga verksamhet är betongpålning, spontning, borrning, stålrörspålning, borrplintar och grundförstärkningsentreprenader. Vi erbjuder en mängd tekniker, så som jetinjektering och andra metoder du kan läsa mer om här.

Vi har egen tillverkning av betongpålar och välfyllda lager vid våra anläggningar i Tollarp, Västerås och Sjövik. För dig som kund innebär det korta ledtider, pålitliga leveranser och effektiva anläggningsprocesser.

Vi samarbetar ofta över våra regionsgränser, vilket medför att vi erbjuder våra tjänster med samma höga kvalitet över hela Sverige.

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger