Tollarp

Inom vår verksamhet har vi egen tillverkning av pålar i Tollarp som ligger utanför Kristianstad. Vi tillverkar även betongpålar vid våra fabriker i Sjövik och Västerås.

Stora lager ger korta ledtider
Vi tillverkar betongpålar i dimensionerna: 235x235 270x270 350x350 400x400. Många pålar finns på lager, vilket möjliggör en snabb uppstart av projekten.

Tillverkning av underlägg
Vid våra anläggningar tillverkas även underlägg i betong, exempelvis för uppställning av bodar. Standardlängden 6 meter lagerförs, och andra längder tillverkas på beställning.

CE-märkta pålar
Våra produktionsanläggningar uppfyller kraven för produktionskontroll enligt EN 12794 Betongpålar, metod 2, vilket innebär att våra betongpålar är CE-märkta.

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger