Metoder

Ska du bygga hus, broar, en hamn eller lägga spår? Oavsett storleken på projektet framför dig är stabilitet grundförutsättningen för ett lyckat slutresultat. Peab Grundläggning är en ledande svensk aktör. Vi har mer än 40 års erfarenhet av grundläggning i alla slags markförhållanden inom vårt geografiska område. Vi har marknadens bredaste erbjudande av tekniker, en modern maskinpark med stor kapacitet och geoteknisk expertis.

Injektering

Jetinjektering

Jetinjektering/jet grout är en relativt ny teknik. Peab Grundläggning har stor erfarenhet och kompetens kring metoden som är ett snabbt och effektivt sätt att grundförstärka och täta jord mellan berg och underkant spont.

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger