Berlinerspont för stenig jord

Berlinerspont, eller glesspont, är en lämplig metod i jordmaterial som är uppblandad av sten, block eller andra hinder.

Berlinersponten kan utföras både genom slagning och förborrning. Peab Grundläggning erbjuder kompletta spontlösningar med hammarband, förankringsstag och tätning av fria spontytan. Vi utför givetvis även konstruktion.

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger