Betongpålning är en vanlig metod

Den vanligaste metoden för djupgrundläggning i Sverige är slagna prefabricerade pålar av betong. Den används vid grundläggning där den naturliga jorden inte kan bära en konstruktion utan förstärkningsåtgärder.

Betongpålar är en kostnadseffektiv grundförstärkning när lasterna på pålen är i intervallet 200-2000 kN. Vid lägre laster är den också lämplig, speciellt i aggressiv miljö där en stålrörspåle kräver någon form av korrosionsskydd.

Pålarna installeras med pålkran. Pålkranen bär ett påldrivningsaggregat (s.k. hejare) med hejarvikter på mellan 2 och 6 ton. Peab Grundläggning förfogar idag över en maskinpark i Sverige bestående av ett tiotal pålkranar vilket ger oss kapacitet både för stora projekt och för flera parallella projekt.

 

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger