Borrplintar, en snabb metod

Borrplintar är en snabb och ekonomisk grundläggningsmetod.

Borrplintar är en metod som också är skonsam beträffande buller, vibrationer och rörelser av omgivande jord. Plintarna utföres i diameter från 600 till 2 000 mm. Projekten levereras kompletta med dimensionsberäkning, plintar, borrning, gjutning samt leverans och montering av grundbultar.

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger