Injektering löser många grundproblem

Injektering är en skonsam metod som utförs vid en mängd olika, svårlösta problem som vattenläckage, fuktkrypning eller sprickbildning.

Peab Grundläggning har mer än 20 års erfarenhet av injektering. Vi diskuterar alltid lösningsalternativen med våra kunder för att finna de mest ekonomiska och hållbara lösningarna avseende metod och materialval.

Vanliga problem som kan lösas med injektering är:

Vattenläckage vid golv/vägg, sprickor, läckande flänsar i brunn, otäta hissgropar eller rörgenomförningar, fuktade väggpartier, krympsprickor i grund och vibrationer i golv.

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger