Jetinjektering/jet grout - en effektiv metod med många användningsområden.

Jetinjektering/jet grout är en relativt ny teknik. Peab Grundläggning har stor erfarenhet och kompetens kring metoden som är ett snabbt och effektivt sätt att grundförstärka och täta jord mellan berg och underkant spont.

Jetinjekteringstekniken går ut på att under mycket högt tryck (200 - 800 bar) och rotation spruta in cementslurry i omgivande jord. Jetinjektering kan utföras i de flesta typer av jord, från morän till lös lera och ned till mycket stora djup. Genom att erodera bort befintlig jord och ersätta detta med cementslurry kan man utan schaktarbete bygga upp tärskärmar, bärande fundament, gravitationsfundament, m m.

Peab Grundläggning har modern jetinjekteringsutrustning som gör att vi kan tillgodose de flesta behov.

Användningsområden:

  • Tätskärmar
  • Undergjutning av byggnader
  • Tätplattor under schaktbotten
  • Jordförstärkning
  • Insitugjutna bärande betongpelare
  • Sekantväggar
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger