Släntspikning stoppar markglid

Jordspikning, eller jordarmering, förbättrar stabiliteten vid naturliga slänter och schaktväggar.

Peab Grundläggning har sedan metoden lanserades i Sverige aktivt utvecklat maskiner med räckvidd upp till 18 meter, vilket är mycket användbart i flera fall.

Jordspikning är en ekonomiskt konkurrenskraftig lösning som passar utmärkt även i projekt där miljökraven är höga. Vår välutbildade personal har kunskap om släntförstärkning, från konstruktion till utförande vilket innebär att du tryggt kan låta oss lösa dina problem.

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger