Solidifiering av muddermassor

Deponering av muddermassor är dyrt, särskilt när de klassas som farligt avfall. Peab Grundläggning har utvecklat ett miljövänligt och ekonomiskt alternativt, ProSol 2010.

ProSol-processen innebär att bindemedel blandas in i de förorenade massorna. Bindemedlen stabiliserar materialet och kapslar in gifta ämnen samtidigt som läckage förhindras - solidifiering. Efter avslutad process kan massorna återanvändas som fyllnadsmaterial.

Bindemedlen kan exempelvis vara cement, flygaska, merit eller kalk och väljs efter vad som är mest lämpligt ur tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger