Stålspont på land och i vatten

Peab Grundläggning har lång erfarenhet av stålspontning. Med egna pråmar kan vi utföra spontning både på land och i vatten.

Vi erbjuder kompletta sponter med hammarband och spontförankringar.

Vårt spontlager är Sveriges största och ger oss omedelbar tillgång till spont i olika längder och profiler.

Med våra maskiner driver vi spont genom vibrering eller slagning.

Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger