Berlinerspont

Kv. Pelaren Johanneshov

1 260 kvm borrad spont. 75 st Mai 76-stag. 230 st borrade stålpålar och 11 st stålkärnor 150 mm. Juli - oktober 2016 Peab Anläggning AB ELU Utförandeentreprenad
Kontorshus för Tre3 nya huvudkontor. Tvåvåningsgarage under huset. Kontorshuset består av tre delar med en Torndel på upp till 14 våningar.
Läs mer om Kv. Pelaren Johanneshov

Lasarettet i Helsingborg

450 lpm spont. 100 st 52 mm stag. Tätning med sprutbetong 2 000 kvm. Januari - maj 2016 Peab Anläggning AB Peab Grundläggning - Spont Utförandeentreprenad, men med konstruktionsansvar för spont
Spont för ny del av lasarettet i Helsingborg.
Läs mer om Lasarettet i Helsingborg

Kv. Luggudde i Malmö

90 lpm spont, 16 st 40 mm stag. Tätning med sprutbetong 360 kvm. Januari - februari 2015 Sjöbo Schakt Peab Grundläggning AB - Spont Utförandeentreprenad, men med konstruktionsansvar för spont.
Grundläggning för flerbostadshus i Malmö.
Läs mer om Kv. Luggudde i Malmö

Simhall i Tomelilla

25 breddmeter borrad rörspont, 6 st stag 50/26 och 10 st micropålar 50/26 Augusti - september 2014 Peab Sverige AB Peab Grundläggning AB Utförandeentreprenad, men med konstruktionsansvar för spont och pålar.
En tillbyggnad av befintlig simhall vid Kastanjeskolan i Tomelilla. Djup schakt kräver en kvarsittande spont mot befintlig byggnad.
Läs mer om Simhall i Tomelilla

Inglatorp, Karlskrona

70 krönmeter berlinerspont bestående av 89 rör med medellängden 6,6 meter. 20 Titanstag. Mars - maj 2012 Peab Sverige AB Peab Grundläggning, Philip Landkvist Utförandeentreprenad, men med konstruktionsansvar för spont och dragstag.
Järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona skall rivas och läggas om.
Läs mer om Inglatorp, Karlskrona

Clinical Research Center, UMAS, Malmö.

Spikade slänter 400 spik. Sprutbetong 1 800 kvm. 100 breddmeter borrad rörspont, dubbla hammarband med dito dragstag (100 stycken). Schaktdjup 10 meter. Brunnar: 14 uttagsbrunnar för grundvattensänkning samt stålpålning för kranfundament. Aug 2003 - Jan 2004 Peab Sverige AB Roger Elofsson Utförandeentreprenad
Sponter för ny grundläggning av Clinical Research Centre för Region Skåne.
Läs mer om Clinical Research Center, UMAS, Malmö.

Blekinge Tekniska Högskola

60 m rörspont, hammarband och titanstag. Dec 2008 - Feb 2009 Peab Sverige AB Peab Grundläggning Utförandeentreprenad
Spont för säkring av slänt mot tillbyggnad av Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona.      
Läs mer om Blekinge Tekniska Högskola

Kv Krejaren, Stockholm

15 st dragstag MAI76. 110 st slagna RR pålar. 80 st borrade RD pålar. April - Aug 2008 Peab Sverige AB Peab Grundläggning Utförandeentreprenad
Peab Grundläggning har här använt sig av borrad och slagen berlinerspont som blivit bakåtförankrad.
Läs mer om Kv Krejaren, Stockholm
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger