Fakta

Spikade slänter 400 spik. Sprutbetong 1 800 kvm. 100 breddmeter borrad rörspont, dubbla hammarband med dito dragstag (100 stycken). Schaktdjup 10 meter. Brunnar: 14 uttagsbrunnar för grundvattensänkning samt stålpålning för kranfundament. Aug 2003 - Jan 2004 Peab Sverige AB Roger Elofsson Utförandeentreprenad

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger