Inglatorp, Karlskrona

Järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona skall rivas och läggas om.

Rivningen har påbörjats från Emmaboda i norr och går mot Karlskrona i söder. I Inglatorp strax norr om Karlskrona fanns behovet av en rörspont, bakåtförankrad med 20 Titanstag, då tyngre och snabbare tågtrafik nu skulle passera där.

Fakta

70 krönmeter berlinerspont bestående av 89 rör med medellängden 6,6 meter. 20 Titanstag. Mars - maj 2012 Peab Sverige AB Peab Grundläggning, Philip Landkvist Utförandeentreprenad, men med konstruktionsansvar för spont och dragstag.

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger