Kv Krejaren, Stockholm

Peab Grundläggning har här använt sig av borrad och slagen berlinerspont som blivit bakåtförankrad.

150 krönmeter bestående av ca 200 st 4,5 - 10 m långa 193 mm foderrör, delvis förstärkta med igjutna räls.

Synlig yta utförd med sprutbetong 350 m2 och plåtad yta 150 m2.

Fakta

15 st dragstag MAI76. 110 st slagna RR pålar. 80 st borrade RD pålar. April - Aug 2008 Peab Sverige AB Peab Grundläggning Utförandeentreprenad

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger