Betongpålning

Dockan - Hallenborgs gata, Malmö

1 500 kvm tätspont, 220 meter hammarband, 60 st dragstag och 470 betongpålar Aug 2016 - dec 2017 Peab Anläggning AB Peab Grundläggning, spont Stomcon, betongpålning Utförandeentreprenad, men med konstruktionsansvar för spont
Nybyggnation av flerbostadshus.
Läs mer om Dockan - Hallenborgs gata, Malmö

P-Hus Dockan, Malmö

1 080 kvm spont, 135 meter hammarband, 50 st dragstag och 28 st betongpålar Sept 2016 - okt 2017 Peab Anläggning AB Peab Grundläggning, spont GeoInvent, pålning Utförandeentreprenad, men med konstruktionsansvar för spont
Parkeringsgarage.
Läs mer om P-Hus Dockan, Malmö

Kajreparation Farekajen, Varberg

Juni - oktober 2015 Peab Anläggning AB Ramböll Utförandeentreprenad
Reparation av kajskada efter kollision med fartyg.
Läs mer om Kajreparation Farekajen, Varberg

Expocenter, Malmö Mässan

Jetinjektering i 13 st punkter. Betongpålning av 80 st FP230. Borrplintar 82 st; 31 st Ø0,8 och 51 st Ø1,5. Längd på samtliga 4 m. Juni 2015 Midroc Construction AB Ekdahl Geo Utförandeentreprenad
Nytt parkeringshus till Malmö Mässhall. Höjd på byggnad, cirka 16 meter fördelat på 9 plan. Yta cirka 2 800 kvm.
Läs mer om Expocenter, Malmö Mässan

Trafikplats Spillepengen, Malmö

500 betongpålar, L = 12-16 meter. 200 kvm tätspont. Juni 2014 - april 2015 Peab Anläggning AB Centerlöf & Holmberg Utförandeentreprenad
300 meter lång vägbro grundlagd på tio stöd.
Läs mer om Trafikplats Spillepengen, Malmö

Kv. Algen, Jönköping

366 betongpålar och ett hundratal borrade injekterade pålar med forderrör. Maj - september 2013 Peab Sverige AB Peab Grundläggning (borrade injekterade pålar) och Byggkonstruktioner AB (betongålar) Utförandeentreprenad
Kv. Algen med en totalt kommersiell BRA-yta om 4 900 kvm plus 42 nya bostadsrätter som ägs av Corallen och HSB Göta.
Läs mer om Kv. Algen, Jönköping

Uarda 1B, Solna

700 betongpålar samt 66 krm borrad spont med stag. Mars - augusti 2013 Peab Sverige AB ELU och Peab Grundläggning (spont) Utförandeentreprenad, men med konstruktionsansvar för spont.
Nybyggnation av kontorsfastighet med restaurang och butiker.
Läs mer om Uarda 1B, Solna

Kv. Dragonen, Umeå

Cirka 330 kvm spont, 105 betongpålar och 8 stålrörspålar. Juni - augusti 2013 Peab Anläggning AB WSP Byggprojektering och Peab Grundläggning (spont) Utförandeentreprenad, men med konstruktionsansvar för spont.
Ny länk mellan stadshuset och annexet samt en ny kubformad kontorsbyggnad i Umeå. Vi spontar för ny dragning av dagvatten och VA samt pålar för den nya kontorsbyggnaden.
Läs mer om Kv. Dragonen, Umeå

GC-bro över Sölvesborgsviken

300 st betongpålar och 30 st dragstag utförda från flotte och pålbrygga. Aug 2011 - okt 2012 Sölvesborgs kommun via Peab Anläggning AB Generalentreprenad
Nybyggnad av 725 m lång gång- och cykelbro över Sölvesborgsviken.
Läs mer om GC-bro över Sölvesborgsviken

Galleria Boulevard i Kristianstad

Grundförstärkning med
1 500 betongpålar och 200 stålrörspålar.
Okt 2012 - aug 2014 Sten & Ström Sverige AB via Peab Sverige AB WSP Generalentreprenad
Ny-, om- och tillbyggnad av centrumgalleria till ny shoppinggalleria för 70 butiker inkl P-garage för 1 000 bilar och bostäder på takplan.
Läs mer om Galleria Boulevard i Kristianstad
1 2 3 Nästa
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger