Fakta

Cirka 1 200 betongpålar. 300 kvm stålspont PU12 längd 9 – 10 m. Juli - sept 2012 Peab Sverige AB Tyréns (pålning). Peab (spont). Utförandeentreprenad

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger