Kv. Dragonen, Umeå

Ny länk mellan stadshuset och annexet samt en ny kubformad kontorsbyggnad i Umeå. Vi spontar för ny dragning av dagvatten och VA samt pålar för den nya kontorsbyggnaden.

Fakta

Cirka 330 kvm spont, 105 betongpålar och 8 stålrörspålar. Juni - augusti 2013 Peab Anläggning AB WSP Byggprojektering och Peab Grundläggning (spont) Utförandeentreprenad, men med konstruktionsansvar för spont.

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger