Triple Tower i Göteborg

Pålning för nybyggnad av det Tredje Tornet vid Korsvägen mitt i Göteborg.

Byggnaden skall bli hotell och kommer att kopplas samman med Mittentornet. Detta torn byggs på till totalt 24 våningar och tornen kommer att sammankopplas med inglasade gångbroar.

Tornet skall bli 29 våningar högt och placeras öster om de två nuvarande. Det nya hotellet får 478 rum, panoramarestaurang och konferensvåning.

Byggkostnaden beräknas till drygt 800 Mkr.

Det nya hotellet skall kunna stå klart vid årsskiftet 2012/2013.

Fakta

730 kvm spont, 261 betongpålar varav 16 är SP3 och 245 är 400x400-pålar samt 16 st RD170/10-pålar. April - maj 2012 Peab Sverige AB VBK Utförandeentreprenad, men med ansvar för dimensionering av betongpålarna.

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger