Grundförstärkning

Väg E22 Sölve-Stensnäs

600 betongpålar. Provisorier i form av träpålar och spont. Borrning för grundvattensänkning. Sept 2012 - febr 2014 Trafikverket via Svevia AB Centerlöf & Holmberg, ELU, WSP m.fl. Generalentreprenad
Utbyggnad av väg E22 mellan Sölvesborg och Karlshamn till motorväg i ny sträckning. 600 betongpålar för fyra motorvägsbroar och vägbankar. Projektet innehåller också provisorier i form av träpålar och spont samt borrning för grundvattensänkning.
Läs mer om Väg E22 Sölve-Stensnäs

Vasateatern i Stockholm

Borrade RD-pålar och MAI-pålar där lasten överfördes via kärnborrade hål genom kallmurar. 2007 - 2008 Diligentia Ramböll Generalentreprenad
Läs mer om Vasateatern i Stockholm

Riksdagshuset i Stockholm

Borrning av 21 m långa RD-pålar, 140 x 8 mm. 2006 - 2007 Riksdagsförvaltningen ELU Konsult AB Underentreprenad
Grundförstärkning av Riksgatan, Norra delen.
Läs mer om Riksdagshuset i Stockholm

Ny källare Höganäs AB

16 st mantelbärande borrade pålar, typ Ischebeck Titan. Jan 2009 Byggmästar´n i Skåne Peab Grundläggning Underentreprenad
Ny källare för press, Höganäs AB Förlängning av pelare nedåt i befintlig fabrik till ny källare.
Läs mer om Ny källare Höganäs AB

Kv Pluto, Gamla Stan i Stockholm

407 st pålar. Foderrör: 139,7 x 5,6 mm som svetsskarvas i länger om 1,0 meter. Rördrivning: Symmetrix 152/139EL. Sänkborrhammare: Wassara W100. Sept 2003 - Sept 2004 Statens Fastighetsverk SWECO Totalentreprenad
Grundförstärkningen genomfördes med målsättningen att uppnå en sättningsfri grundförstärkning, en slags 0-vision.
Läs mer om Kv Pluto, Gamla Stan

Hedmanska gården Malmö

Installation av 41 st micropålar och 9 st dragstag. Pålarna/stagen består av Ischebeck-Titan 40/20. Undergjutning sker etappvis i 17 etapper. Januari - april 2010 Malmö Stad Generalentreprenad
Peab Grundläggning har förstärkat grundmuren i det sydöstra hörnet på Hedmanska gården, ett hus från 1700-talet.
Läs mer om Hedmanska gården i Malmö

GF Luthagen i Uppsala

Rautaruukki stålpåle RR90 x 6,3, 104 st. 2005 - 2006 HSB Ramböll Totalentreprenad
GF Luthagen 16:1 - Hus D i Uppsala Grundförstärkning av hyresfastighet.
Läs mer om GF Luthagen i Uppsala
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger