Biograf Kosmorama, Kristianstad

Kosmolyftet - Lyft av byggnad i Kristianstad.

I samband med om- och tillbyggnad av biograf Kosmorama i Galleria Boulevard, Kristianstad, utfördes ett lyft av delar av byggnaden för att skapa utrymme för installationer. 

Den lyfta delen kopplades loss från källardelen genom att samtliga betongpelare kapades. Temporära vindkryss och skyddsstämp monterades för att säkerställa byggnaden både innan, under och efter lyftet.

Med hjälp av hydrauliska domkrafter som sammankopplats via datorstyrd hydraulikenhet lyftes den 1 500 ton tunga och 1 100 kvm stora byggnadsdelen i jämn hastighet cirka 990 mm.

Under lyftet kontrollerades både last och lyfthastighet på samtliga lyftpunkter. Efter lyftet säkrades befintliga pelarna via skyddsstämpen varefter domkrafterna kopplades loss och befintliga betongpelare gjöts på för att åter bära byggnaden.

Lyftet tog cirka 10 timmar och genomfördes utan skador på befintlig byggnad och med en tolerans inom 5 mm.

Fakta

Lyfthöjd: 990 mm.
Vikt: 1 500 ton.
Byggnadsyta: 1 100 kvm
Juni 2014 Peab Sverige AB WSP och Peab Grundläggning Utförandeentreprenad

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger