Hedmanska gården Malmö

Peab Grundläggning har förstärkat grundmuren i det sydöstra hörnet på Hedmanska gården, ett hus från 1700-talet.

Sättningarna i huset börjar nå kritisk nivå och vi ska förstärka grundmuren inifrån huset med vår specialborrmaskin "Källarmusen".

Vi kommer att installera pålar och stag enligt vår hävarmsprincip, vilket enkelt går ut på att vi pålar nära grundmuren och sedan gjuter en platta som går in under grundmuren och över pålarna. Denna gjutning sker etappvis.

Fakta

Installation av 41 st micropålar och 9 st dragstag. Pålarna/stagen består av Ischebeck-Titan 40/20. Undergjutning sker etappvis i 17 etapper. Januari - april 2010 Malmö Stad Generalentreprenad

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger