Gävle Hamn

Peab Grundläggning har utfört spontning och pålning för en ny containerterminal i Gävle Hamn. Spontningen skedde för en ny kaj på 350 meter. Sponten bakåtförankrades med hjälp av lagda dragstag med dubbelt korrosionsskydd. Stagen förankrades i betongplattor. Pålning med både betongpålar och borrade stålrörpålar har utförts för en kranbana, där två containerkranar om vardera 920 ton skall gå.

 

Fakta

Ca 5 500 m2, 93 st dragstag, 184 st betongpålar SP3 samt 184 st borrade RD 170 x 12,5 Maj - Nov 2005 Peab Sverige AB Carl Bro Underentreprenad

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger