Fakta

SP2 betongpåle med indragen armering, ml 26 m. Isskydd PE-rör dim 500 mm, längd ca 4 m. Gjutning mellan PE-rör och pålar med betong C35/45 vct 040. Frystest 4/8 S4 ANL Sika UCS. Aug 2008 Fiskebäckskils Havskuranstalt Göran Andersson Generalentreprenad

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger