Ljusnan

Entreprenaden omfattade pålnings- och spontningsarbeten samt utförande av arbetsbrygga. Vägbrons totala längd är ca 300 m. Totalt sex brostöd, varav fyra stöd grundlades på pålar. Spontning utfördes för fyra brostöd ute i älven. Alla grundläggningsarbeten utfördes från den av oss pålade/monterade arbetsbrygga. Beställaren använde vidare arbetsbryggan för sina arbeten med vägbron.

 

Fakta

Betongpålar typ SP3, totalt 86 st fördelat på fyra brostöd, ml = 8 m. Spont typ PU12, 950 kvm fördelat på fyra lådor, ml = 8 m. Arbetsbrygga 200 m, 55 st pålok, 440 st träpålar/balk. Dec 2000 - Juni 2001 Peab Sverige AB Scandiaconsult Underentreprenad

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger