Malmö Hamn Kaj 31-33

Vi har utfört pålning samt borrning av permanenta dragstag utmed befintlig kaj 31-33 i Malmö hamn.

Efter provdragning samt uppspänning av oss borrade stag kunde vi demonterade de tidigare horisontellt lagda dragstagen, som skulle utgöra ett hinder för framtida byggnationer.

Samtliga arbeten har utförts från land där bl a vår specialmaskin har använts. Jackup-pråm har därför ej erfordrats.

Fakta

170 st permanenta borrade dragstag med dubbelt korrossionsskydd. 170 st stålrörspålar, dim 140-170 mm. Jan 2003 - Juni 2004 Peab Sverige AB Roger Elofsson Underentreprenad

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger