Norra Station 12 - Stockholm

Slagen Larsenspont längs befintlig järnväg vid norra stationsområdet samt jetinjektering för tätning mellan spont och berg mot grundvattenläckage. Järnvägen skall i framtiden flyttas under jord längs sponten för att ge plats för det nya norrra stationsområdet/Karolinska sjukhuset. 

Se hur arbetet gick till när Peab Grundläggning lade grunden till Norra Station i Stockholm. Klicka på länken nedan.

Peab Grundläggning - Norra Station i Stockholm >>  (film på Youtube)

Fakta

750 kvm slagen spont samt 340 st jetpelare. Maj - november 2010 Peab Sverige AB WSP Underentreprenad

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger