Pålbryggor

Pålbrygga, Hågestaön

72 meter lång brygga, 5,5 meter bred. Slagen HEB-balk. Nov 2016 - jan 2017 Peab Anläggning Utförandeentreprenad
Spontning och vibrering av balk till pålbrygga, Hågestaön, Sollefteå.
Läs mer om Pålbrygga, Hågestaön

Pålsjöbadens Kallbadhus i Helsingborg

Cirka 260 st pålar. Cirka 80 st permanenta ok. Cirka 1100 meter provisorisk balk. Maj - september 2014 Kärnfastigheter Peab Grundläggning och Conbytec Partnering
Återuppbyggnad av ett hundra år gammalt Q-märkt kallbadhus i Öresund.
Läs mer om Pålsjöbadens Kallbadhus i Helsingborg

GC-bro över Sölvesborgsviken

300 st betongpålar och 30 st dragstag utförda från flotte och pålbrygga. Aug 2011 - okt 2012 Sölvesborgs kommun via Peab Anläggning AB Generalentreprenad
Nybyggnad av 725 m lång gång- och cykelbro över Sölvesborgsviken.
Läs mer om GC-bro över Sölvesborgsviken

Götakanal Motalaström

93 st jordstag av dimension MAI51 och MAI76. 350 träpålar ml 18 m monteras från arbetsbrygga, 24 m bred och 72 m lång. 133 st stålämnen Ø120 och 65 st stålämnen Ø165. 2010 Peab Sverige AB WSP, ÅF, ELU och Peab Grundläggning Underentreprenad
Vi utför grundläggning av 6 st stöd för broar över Göta Kanal och Motala Ström. Projektet består även av en del spontväggar med både spont och balk mot den befintliga järnvägen, där vi satt tre nivåer med hammarband samt borrat jordstag.
Läs mer om Götakanal Motalaström

Ljusnan

Betongpålar typ SP3, totalt 86 st fördelat på fyra brostöd, ml = 8 m. Spont typ PU12, 950 kvm fördelat på fyra lådor, ml = 8 m. Arbetsbrygga 200 m, 55 st pålok, 440 st träpålar/balk. Dec 2000 - Juni 2001 Peab Sverige AB Scandiaconsult Underentreprenad
Entreprenaden omfattade pålnings- och spontningsarbeten samt utförande av arbetsbrygga. Vägbrons totala längd är ca 300 m. Totalt sex brostöd, varav fyra stöd grundlades på pålar. Spontning utfördes för fyra brostöd ute i älven. Alla grundläggningsarbeten utfördes från den av oss pålade/monterade arbetsbrygga. Beställaren använde vidare arbetsbryggan för sina arbeten med vägbron.  
Läs mer om Ljusnan
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger