Släntspikning

Clinical Research Center, UMAS, Malmö.

Spikade slänter 400 spik. Sprutbetong 1 800 kvm. 100 breddmeter borrad rörspont, dubbla hammarband med dito dragstag (100 stycken). Schaktdjup 10 meter. Brunnar: 14 uttagsbrunnar för grundvattensänkning samt stålpålning för kranfundament. Aug 2003 - Jan 2004 Peab Sverige AB Roger Elofsson Utförandeentreprenad
Sponter för ny grundläggning av Clinical Research Centre för Region Skåne.
Läs mer om Clinical Research Center, UMAS, Malmö.
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger