Klostervallen, Lund

Inför byggandet av 64 terrasslägenheter för Brf Klostervallen i Lund stabiliserades den befintliga 10 meter höga vallen med jordspik. Efter matjordsavtagning indelades schakten i fem nivåer.

Spiken borrades in och injekterades, därefter monterades en armeringsmatta med utanpåliggande sprutbetong. Bakomvarande vatten dräneras ut genom ditmonterade banddräner.

Fakta

1 600 st spik. 2001 - 2003 BCA Underentreprenad

Karta

Visa på stor karta

Kontaktpersoner

  • Arbetschef
    Ola Mårtensson 040-31 75 30
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger