Solidifiering, ProSol

Solidifiering Gävle Hamn

Del 1. Fältförsök – 10 000 kbm, Del 2. 650 000 till
1 000 000 kbm
Del 1. Höst 2010, Del 2. Våren-hösten 2012 Gävle Hamn Underentreprenad (utförande eller total)
Solidifiering av muddermassor, Gävle Hamn. Arbetet omfattar förutom olika anläggningsarbeten också muddringsarbeten och stabilisering av muddermassor.
Läs mer om Solidifiering Gävle Hamn
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger