Solidifiering Gävle Hamn

Solidifiering av muddermassor, Gävle Hamn.

Arbetet omfattar förutom olika anläggningsarbeten också muddringsarbeten och stabilisering av muddermassor.

Fakta

Del 1. Fältförsök – 10 000 kbm, Del 2. 650 000 till
1 000 000 kbm
Del 1. Höst 2010, Del 2. Våren-hösten 2012 Gävle Hamn Underentreprenad (utförande eller total)

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger