Stadskajen, Landskrona

Hotel Öresund i Landskrona ska flytta till ett nytt hus, som även ska omfatta bostäder. Läget är på den gamla Venbåts-terminalen. Källare under huset, vilket medför en tätspont. 

Fakta

300 breddmeter spont och 36 st stag. Dec 2016 – Feb 2017 Peab Sverige AB Peab Grundläggning, spont Utförandeentreprenad, men med konstruktionsansvar för spont.
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger