Stålkärnepålning

Kv. Pelaren Johanneshov

1 260 kvm borrad spont. 75 st Mai 76-stag. 230 st borrade stålpålar och 11 st stålkärnor 150 mm. Juli - oktober 2016 Peab Anläggning AB ELU Utförandeentreprenad
Kontorshus för Tre3 nya huvudkontor. Tvåvåningsgarage under huset. Kontorshuset består av tre delar med en Torndel på upp till 14 våningar.
Läs mer om Kv. Pelaren Johanneshov

Kv. Kaninen, Malmö

RD 140/10, injekterade och med 43 st monterade GEWI 50 som underborras i kalkberget Augusti 2013 Peab Sverige AB Bredenberg Teknik Utförandeentreprenad
Nybyggnad av kontor och tillbyggnad för handel.
Läs mer om Kv. Kaninen, Malmö

Vägbro och ramper, Arenastaden Solna

132 st borrade stålkärnepålar. 500 st betongpålar (350x350). Sept 2012 - pågående Peab Anläggning AB ELU Utförandeentreprenad
Grundläggning av vägbro över spårområdet samt anslutningsramper. Bron ska anslutas till Arenastaden, Friends Arena och Mall of Scandinavia.
Läs mer om Vägbro och ramper, Arenastaden Solna

Mall of Scandinavia

4 000 betongpålar, 350 x 350. 1 500 kvm stålspont. Cirka 80 borrade stålkärnepålar, diam 150. Mars - dec 2012 Peab Sverige AB Grontmij Utförandeentreprenad
Ett av nordens största köpcentrum, där shopping och upplevelser skall attrahera människor från hela Skandinavien. http://www.mallofscandinavia.se/W/do/centre/hem
Läs mer om Mall of Scandinavia

Solna Station

Stålkärnepålar:
Diam 150: 102 á 20 m.
RD-pålar:
140 x 10: 27 á 24 m.
RD-pålar:
219 x 12,5: 65 á 26 m.
Nov 2011 - nov 2012 Peab Sverige AB ELU Utförandeentreprenad
Förlängning av befintlig station/perrong som ansluter till nybyggd gång- och cykelbro.
Läs mer om Solna Station

E6 Småröd

130 st stålkärnor, diam 140 mm. Längd mellan 10 - 24 m. . Hösten 2005 - våren 2007 Peab Sverige AB Håkan Bredenberg Underentreprenad
Borrning av foderrör samt installation, stoppslagning, injektering och provdragning av stålkärnepålar för brofundament. Borrning och installation av tryck- och dragpålar utfördes som slarkare pålar för brofundament till bro över Taske å
Läs mer om E6 Småröd

Tre broar över Offersjön

Pålbrygga, spontning, grova stålrör (400 mm) och stålkärnepålar (180 mm) Oktober 2004 - april 2005 Peab Sverige AB Peab Grundläggning (arbetsbrygga) och Tyréns Underentreprenad
Arbetsbrygga för järnvägsbrostöd. Träpålning, spontning, grova stålrör och stålkärnepålar. Tre av brostöden är gjorda från is.
Läs mer om Tre broar över Offersjön

Vällingby

75 st stålkärnepålar diam 140 mm. Längder 5 - 14 m. Våren - Hösten 2005 Peab Sverige AB Tyréns Underentreprenad
Borrning och installation av stålkärnepålar för bro över Vällingby centrum.
Läs mer om Vällingby

Vattenfalls HK Arenastaden Solna

493 st (4 914 m) betongpålar typ SP2 och P350. 264 st (3 022 m) slagna stålpålar, dim. 320 och 406 mm. 4 st (48 m) borrade stålpålar, dim 508x12,5 mm. 1 317 kvm spont (VL 603) till 2 pumpgropar och 4 hissgropar. Mars 2010 – januari 2011. Peab Sverige AB Pålning; ELU Konsult AB Underentreprenad
Arenastadens första kontorsbyggnad är Kv Uarda 5. En energisnål kontorsbyggnad på 55 000 kvm och cirka 2 000 kontorsplatser åt Fabege med Vattenfall som hyresgäst. Inflyttning beräknas till hösten 2012.
Läs mer om Vattenfalls HK Arenastaden Solna
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger