Kv Isolatorn

Entreprenaden avser ombyggnad av ABB:s befintliga högspänningshall samt en tillbyggnad av denna.

Den nya byggnaden skall inrymma ett Hållfasthetslaboratorium. Total tillbyggnadsarea uppgår till ca 840 m².

Fakta

110 RD140-pålar April - maj 2012 Peab Bostad, Region Mälardalen Contec Byggprojektering AB Underentreprenad (utförande eller total)

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger