Fakta

270 bm stålspont PU12, 9 m långa. Hammarband och 80 permanenta dragstag med dubbelt korrisionsskydd för att förhindra upptryck av bottenplatta. Installerat brunnar för grundvattensänkning. Nov 2008 - Mars 2009 Peab Sverige AB Roger Elofsson Utförandeentreprenad

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger