Marieholmsbron Olskroken

Peab Grundläggning utförde grundläggningsarbetena för Marieholm-Olskroken etapp 3, en mark- och broentreprenad för dubbelspår.

Projektet innebar stora logistiska utmaningar då arbetena utfördes i omedelbar närhet till befintlig järnvägs- och spårvagnstrafik. Vi passerade även över Säveån som är ett Natura 2000-område. Här spontade och pålade vi i vatten samt utförde en provisorisk bro för byggtrafiken.

Dåvarande järnvägstrafik gick på en befintlig banvall med intilliggande spårvagnstrafik. I första skedet sattes spont mot den befintliga banvallen varefter bron för det första spåret byggdes. Efter att järnvägstrafiken lagts över på den nya bron schaktades den befintliga banvallen bort och ytterligare en bro byggdes mellan denna och befintlig spårväg. 

Totalt omfattade vårt åtagande slagning av ca 2.000 betongpålar och ca 7.600 kvm spont som förankrades med 675 st stag.

Fakta

Slagning av ca 2.000 betongpålar och ca 7.600 kvm spont som skall förankras med 675 st stag Juli 2009 – dec 2012 Pihl & Søn Underentreprenad (utförande eller total)

Karta

Visa på stor karta
Peab Grundläggning AB, Flintyxegatan 2, 213 76 Malmö. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700
EPiTrace logger